מאמרים

מספיק סיבות טובות - המשך המאמר

החודשיות שלנו הם גם שיקול אותו צריך לקחת, האם אנו מתפרנסים ממשכורת אחת או משתי משכורות, מה ההוצאות הצפויות שלנו וכמה סה"כ סכום אנו מסוגלים להחזיר בכל חודש לתקופה של כמה וכמה שנים. את אורך תקופתה של ההלוואה ניתן לקבוע בהתאם לשני מסלולים, הלוואה בסיכון, שבה הריבית משתנה אך ניתן לפדות אותה בלי ריבית פירעון מוקדם, או הלוואה לטווח רחוק, הלוואה בטוחה יותר ושאינה ניתנת לפירעון מוקדם, הסכומים החודשיים ידועים פחות או יותר מראש ויקחו שנים ככל שייקחו.. על סמך מה ניתן לקבוע את המסלול שלנו? בהתאם לידע מוקדם על האפשרות שתוך זמן לא משמעותי במיוחד, אנו צפויים לקבל סכום כסף כלשהוא כתוצאה מהכנסה עתידית, כתוצאה מקבלת ירושה, או כתוצאה ממכירה של משהו אחר.

כיום יש מחשבונים כמעט לכל דבר ברשת, מחשבונים לחשבונאות, מחשבונים לחישוב נומרולוגי, מחשבים לחישוב גובה מלגות לתואר ראשון או גובה שכר לימוד, וגם כמובן מחשבון משכנתא, שיכול לסייע לנו בחשיבה על לקיחת משכנתא, ולעזור לנו בנתונים בהתאם לנתונים שאנו נזין לנו, לדעת את הזכאות שלנו ומה גובה המשכנתא אותה נוכל לקבל.

למד עוד בנושא חידוש אמבטיה.

חזרה לחלק ראשון