מאמרים

לכל מטרה - המשך המאמר

לפני שנבקש לקרוא שנית את הסוגים, אולי כדאי שנבין מה כל סוג הלוואה ומהן יתרונותיה לעומת החסרונות שלה, באופן אישי לנו.

הלוואת בלון- הלוואה המאפשרת לשלם את הריבית וההצמדה להלוואה ורק בהמשך, בהתאם ליעד שנקבע מראש משלמים את הקרן של ההלוואה, בהלוואת גרייס, יש את אותה האפשרות, רק שאת הקרן משלמים בהתאם לתשלומים ידועים מראש ובהתאם לתאריך אשר נקבע מראש כיעד להתחלת התשלומים.

שפיצר- בהלוואה זו אנו נשלם את הריבית ואת הקרן בכל חודש החל מהיום הראשון של ההלוואה.

הלוואה צמודת מדד- בהלוואה זו תהיה ריבית שנתית קבועה ובכל חודש מצטרף המדד חודשי בהתאם לפרסום במשק.

הלוואה במסלול קבוע ריבית- הלוואה זו אינה צמודה למדד וכל סכום חודשי הוא קבוע ולא ישתנה בהתאם ליוקר המדד.

הלוואה בריבית משתנה- גובה הריבית ישתנה מידי כמה שנים, ההלוואה היא צמודת מדד.

בכל מקרה, בהתאם למטרה שלנו, תהיה לנו גם הלוואה מתאימה ובתנאים מתאימים, בדיוק כמו בכל דבר בחיים, כשאר יש לנו מטרה ברורה, בדיוק כמו בחירת מסלול לימודים בהתאם למטרה עתידית שלנו ועוד.. בהצלחה במימוש המטרות שלנו!

חזרה לחלק ראשון